A BĚHEM DVOU MĚSÍCŮ

• и в течение двух месяцев

Чешско-русский словарь 

A BĚHEM NOCI →← A BEDEN SE ZLATÝMI INGOTY

T: 0.130736442 M: 3 D: 3