A JESTLI ZÁPAD TOMU ŘÍKÁ

• и если это Запад называет

Чешско-русский словарь 

A JESTLIŽE →← A JESTLI VÁŽNĚ

T: 0.117498639 M: 3 D: 3