A JESTLIŽE NEBUDOU PŘILOŽENY

• а если не приложатся

Чешско-русский словарь 

A JESTLIŽE TOBĚ PRAVIDELNĚ →← A JESTLIŽE

T: 0.117964677 M: 3 D: 3