A KDYŽ PŘEDAL JEJÍ VÝSLEDKY

• и представив ее итоги

Чешско-русский словарь 

A KDYŽ SE POZNÁVALI →← A KDYŽ POŽÁDAJÍ

T: 0.118781844 M: 3 D: 3