A NECHTĚL PRACOVAT

• и не хотел работать

Чешско-русский словарь 

A NEDOBÝVANÉ ZÁSOBY →← A NECHTĚL

T: 0.116747029 M: 3 D: 3