A NEHLUČNĚ PRACOVALO

• и без шума работало

Чешско-русский словарь 

A NĚJAKÁ →← A NEDODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

T: 0.12607445 M: 3 D: 3