A OSOBNĚ PLNOMOCNÝM ZÁSTUPCEM PREZIDENTA

• и лично полпредом президента

Чешско-русский словарь 

A OSOBNÍ →← A OSOBNĚ GUVERNÉROVI

T: 0.101715517 M: 3 D: 3