A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

• и компьютерных сетей

Чешско-русский словарь 

A POCIŤUJE STEJNÉ →← A POCHOPÍME

T: 0.12068166 M: 3 D: 3