A ČÍM VÍC CESTUJÍCÍ JE OMEZEN VE VÝBĚRU

• а чем более пассажир ограничен в выборе

Чешско-русский словарь 

A CÍSAŘSKÁ CTIŽÁDOST →← A CÍLE NOVÉ DOBY

T: 0.118513779 M: 3 D: 3